Kancelaria Prawna Posmyk

Delegowanie pracownika do Niemiec i obowiązki meldunkowe polskiego pracodawcy

Niemiecki rynek pracy z roku na rok staje się dla nas Polaków, a zwłaszcza polskich pracodawców wysyłających pracowników za Odrę, coraz trudniejszy, obwarowany coraz większymi obowiązkami, w tym obowiązkiem meldunkowym dotyczącym wysyłanego za zachodnią granicę pracownika. Dzięki platformom internetowym takim jak www.meldeportal-mindestlohn.de, które pozwalają na wysłanie online danych pracowniczych do Niemiec, życie zagranicznego pracodawcy miało zostać nieco uproszczone (na powyższej stronie znajdziecie podręczną 34-stronicową instrukcję korzystania z portalu zgłoszeniowego, jednakże sam formularz jest już w języku angielskim). Jeszcze do 30. czerwca 2017 istnieje możliwość wysłania w/w zgłoszeń także faxem.

Obowiązek pisemnego „zgłoszenia” pracownika wynika z kilku niemieckich ustaw: ustawy o płacy minimalnej (§ 16 Mindestlohngesetz), ustawy o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmer-Entsendegesetz) i ustawy o odstąpieniu pracownika (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz), które odwołują się do rozporządzenia o obowiązku meldunkowym (Verordnung über Meldepflichten nach dem Mindestlohngesetz, dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz und dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz Arbeitnehmerüberlassung). Każda z ustaw przedstawia, jakie dane pracownika należy podać i nakłada dodatkowo obowiązek niezwłocznego informowania właściwego miejscowo urzędu celnego o zmianach tychże danych.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  • branżę, w której będzie zatrudniony pracownik (przy czym przy zgłoszeniu na mocy ustawy o płacy minimalnej podanie branży jest dobrowolne)
  • miejsce pracy (w przypadku budowy – miejsce budowy),
  • początek i przypuszczalny koniec zatrudnienia w Niemczech,
  • miejsce w Niemczech, w którym będzie znajdować się dokumentacja wymagana zgodnie z § 17 ustawy o płacy minimalnej lub § 19 ustawy o delegowaniu pracowników (zwłaszcza umowy o pracę, obliczenia płacy, zapisy czasu pracy, potwierdzenia zapłaty płacy),
  • nazwisko, imię, data urodzenia i adres odpowiedzialnej osoby kontaktowej w Niemczech,
  • nazwisko, imię i adres osoby w Niemczech upoważnionej do odbioru korespondencji,
  • nazwisko, imię, datę urodzenia pracownika.

W przypadku tzw. najmu pracownika zgłoszenia dokonuje najemca znajdujący się w Niemczech.    

Czy są wyjątki od obowiązku meldunkowego? Owszem, jednakże niewiele pracowników się tutaj kwalifikuje. Obowiązkom meldunkowym nie podlegają m.in. pracownicy, którzy zarabiają miesięcznie więcej niż 2.958 EUR brutto, albo których miesięczne zarobki przekraczają 2.000 EUR i były one płacone przez pracodawcę przez ostatnie 12 miesięcy. Z nałożonego przez ustawę o płacy minimalnej oraz ustawę o delegowaniu pracowników obowiązku meldunkowego zwolnieni są także pracujący w przedsiębiorstwie pracodawcy małżonkowie, zarejestrowani partnerzy, dzieci i rodzice pracodawcy. W przypadku gdy pracodawca jest osobą fizyczną albo posiadającą zdolność prawną spółką osobową wszystko zależy od istnienia odpowiednich relacji rodzinnych w stosunku do organu uprawnionego do reprezentowania osoby prawnej albo do członka tegoż organu czy też wspólnika spółki osobowej posiadającej zdolność prawną.

Należy podkreślić, że członkowie rodziny, którzy nie są w stosunku pracy, a jedynie pracują w przedsiębiorstwie pracodawcy ze względu na powiązania rodzinne, nie są pracownikami i nie podlegają obowiązkowi meldunkowemu uregulowanemu w ustawie o płacy minimalnej i ustawie o delegowaniu pracowników.

To z grubsza o obowiązku meldunkowym pracodawcy wysyłającym pracowników do Niemiec. Szczegółów należy szukać w odpowiednich przepisach.

« powrót

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x